Henning Bender - Foreningen Norden

Startdato: 
17-01-2022
Sted: 
Kulturhuset
Foreningen Norden  Bender

Da 100.000 svenskere udvandrede til Danmark.

De nordiske folk er vævet sammen gennem historien. Vi er gift med hinanden på kryds og tværs.Men det er nok få, der ved, at 100.000 svenskere gennem flere årtier fra ca. 1850 udvandredede til Danmark.

Den historie kommer historier og stadsarkivar Henning Bender og fortæller meget mere om.