Du er her

Booking oversigt - Værksted

Her kan du se, hvornår 'værkstedet' er ledig/optaget. Kontakt Kulturhuset for booking forespørgsel.