Du er her

Om Ringsted Kulturhus

Ringsted Kulturhus danner rammen om byens kultur- og foreningslivet.

Kulturhuset er samlingssted for foreninger og brugergrupper i Ringsted kommune.

Kulturhusets formål er at skabe rammer for afholdelse af arrangementer, at fremme kulturelle aktiviteter og skabe relationer på tværs af aldersmæssige, sociale og kulturelle forskelle.

I Kulturhuset er der plads til håndarbejdsaktiviteter og andre kreative udfoldelser.

Kulturhuset skal arbejde for de målsætninger/politikker, som Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget vedtager.

Lån/leje af lokaler søges i februar for den kommende sæson 31.07.xxxx 01.08.xxxx

Vi følger Ringsted kommunes regelsæt for udlån og udleje af kommunale lokaler og Kulturhusets retningslinjer for lokaletildeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Publikationer

Ringsted kommunes lokaleregulativ

https://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/laan-og-leje-af-lokaler